INSPIRE IVF

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์สันธา ศรีสุภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

นายแพทย์สันธาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก ประจำ Inspire IVF  จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี พ.ศ.2526 และได้รับวุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและ วุฒิบัตรเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เมื่อปี พ.ศ.2532  ช่วงระหว่างปี 2541 ถึง 2544 นายแพทย์สันธาได้ร่วมการฝึกที่ University of Illinois,Chicago USA

และยังได้ร่วมกับฝึกงานคลินิก Westmead Fertility Center, ซิดนีย์ออสเตรเลีย ในปี 2549 เขาได้รับอนุปริญญาด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ในประเทศไทย

นายแพทย์สันธา เริ่มการทำงานตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2559 ที่โรงพยาบาลราชวิถีในฐานะหัวหน้าแผนกคลินิกภาวะมีบุตรยากและต่อมไร้ท่อ Gynaecologic ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 และเขาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการแพทย์ที่ First Fertility Center ก่อนที่นายแพทย์สันธาจะเข้าร่วมกับ Inspire IVF ในปี 2562

นายแพทย์ พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง

สูตินรีแพทย์

นายแพทย์พิชญ์ จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี และได้รับวุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและ วุฒิบัตรเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เมื่อปี 2560
นอกจากเป็นนายแพทย์ที่ให้คำปรึกษาที่ Inspire IVF นายแพทย์พิชญ์ยังทำงานที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในแผนกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และเคยทำงานที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเทพปัญญา และ โรงพยาบาลราชเวช
นายแพทย์พิชญ์มีความชำนาญ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์, การผ่าตัดส่องกล้อง,, ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ, ดูแลและรักษาวัยหมดประจำเดือน(วัยทอง)และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์