นายแพทย์พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์​, สูตินรีแพทย์​

นายแพทย์ พัฒน์ศมา เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก ประจำ Inspire IVF  จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี พ.ศ.2547 และได้วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและ วุฒิบัตรเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เมื่อปี พ.ศ.2556 นายแพทย์พัฒน์ศมา ไปศึกษาต่อ ปริญญาโทด้าน Clinical Embryology จากมหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปีพ.ศ.2559 นอกจากนี้นายแพทย์พัฒน์ศมายังได้ประกาศนียบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องช่วยการเจริญพันธุ์จาก European Society for Human Reproduction and Embryology และได้ประกาศนียบัตรด้าน healthcare leadership จาก Havard Medical School อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นานาชาติ และเขียนหนังสือกว่า 10 เรื่อง

Publications

1. Vichinsartvichai P, Manolertthewan C, Promrungrueng P. Premature ovarian failure with 46,XX,t(1;4)(p34.1;q34): first case report and literature review. Climacteric 2015; 18(4): 656-8.2.

2. Tanmahasamut P, Vichinsartvichai P, Rattanachaiyanont M, Techatraisak K, Dangrat C, Sardod P. Cimicifuga racemosa extract for relieving menopausal symptoms: a randomized controlled trial. Climacteric 2015; 18(1): 79-85.3.

3. Vichinsartvichai P, Siriphadung S, Traipak K, Promrungrueng P, Manolertthewan C, Ratchanon S. The inflence of women age and successfulness of intrauterine insemination (IUI) cycles. J Med Assoc Thai 2015; 98(9).4.

4. Kutheerawong L, Vichinsartvichai P. The influence of body fat distribution patterns and body mass index on MENQOL in women living in an urban area. Climacteric. 2016;19(1):66-70.5.

5. Vichinsartvichai P. Primary ovarian insufficiency associated with autosomal abnormalities: from chromosome to genome-wide and beyond. Menopause. 2016;23(7):806-815.6.

6. Vichinsartvichai P, Sirirat S. Hematologic parameters as the predictors for metabolic syndrome in perimenopausal and postmenopausal women living in urban area: a preliminary report. Prz Menopauzalny. 2016;15(2):90-95.7.

7. Vichinsartvichai P. Bilateral tubo-ovarian abscesses presenting with huge pelvic mass after repeated intrauterine inseminations in a woman with severe endometriosis. J Obstet Gynaecol Res. 2018.8.

8. Vichinsartvichai P, Traipak K, Manolerttherwan C. Performing IUI Simultaneously with hCG Administration Does Not Compromise Pregnancy Rate: A Retrospective Cohort Study. J Reprod Infertil. 2018;19(1):26-32.9.

9. Na Nakhon S, Limvorapitux P, Vichinsartvichai P. Knowledge regarding factors that influence fertility in Thai reproductive-age population living in urban area: A cross-sectional study. Clin Exp Reprod Med. 2018;45(1):38-43.10.

10. Vichinsartvichai P, Limvorapitux P, Traipak K, for VFAS group. What took you so long? A public health approach to overcome the delayed childbearing in Thailand. 2018. (during submission)

Book

1. Vichinsartvichai, Patsama. The Thailand experience: cultural & political factors shaping human embryo assessment during IVF. In Sills and Gonzalez. Human Embryos and Preimplantation Technologies. Elsevior Inc. 2018.

Thesis

1. Vichinsartvichai P, Makanji Y. Stimulation of phosphoinositide 3-kinase – protein kinase B (PI3K-Akt) signaling pathway in porcine ovary in vitro does not increase primordial follicles activation. Monash University, Melbourne, Australia.