สมพร บุญปราบ

นักวิทยาศาสตร์ห้องบุรุษเวชศาสตร์

สมพร สำเร็จการศึกษาจาก คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนที่จะมาร่วมงานกับเรา เขาได้ทำงานในด้าน IVF ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ห้องบุรษเวชศาสตร์ มาก่อนเป็นเวลา 2 ปี เขามีความชำนาญในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์น้ำเชื้อ การเตรียมน้ำเชื่อม การแช่แข็งน้ำเชื้อ