เกร็ดความรู้ดีๆ ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ ควรใส่ใจ
“ทานอาหารดี สุขภาพที่ดี ก็จะตามมา”

เรื่องโภชนการเป็นเรื่องสำคัญ โดยตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงการตั้งครรภ์ตลอดระยะเวลา 9 เดือน คุณแม่สามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูล ขอคำปรึกษาแนะนำ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่มีประสบการณ์ผ่านการตั้งครรภ์มาแล้ว รวมถึงคุณหมอที่ดูแลครรภ์ถึงการเลือกอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแม่ตั้งครรภ์ ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี กินได้ กินไม่ได้อย่างไร อย่าลืมว่าการกินของคุณแม่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ ซึ่งจะได้รับสารอาหารจากที่คุณแม่กินเข้าไปนั่นเอง