เคล็ดลับ! เลี้ยงลูกอย่างไรให้อารมณ์ดี
หากทำให้ลูกน้อยอารมณ์ดีได้ไม่ยาก ด้วยเคล็ดลับดังนี้

1.นอนเต็มที่
เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกน้อยมีอาการหงุดหงิดง่าย โมโหบ่อย อาจเป็นไปได้ว่า ลูกนอนหลับไม่เพียงพอ ดังนั้นคุณแม่ควรปรับเวลานอนของลูกใหม่

2.กินเต็มอิ่ม
ความหิวเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เด็กอารมณ์ไม่ดี หงุดหงิดได้ง่าย ดังนั้นคุณแม่ควรให้ลูกได้ทานอาหารอิ่มในทุกมื้อ โดยเฉพาะเมื่อต้องออกไปนอกบ้าน ทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น คุณแม่ต้องไม่ลืมเตรียมของว่างให้ลูกๆ ด้วย

3.เล่นกับลูก
คุณแม่ไม่จำเป็นต้องซื้อของเล่นมากมายให้กับลูก เพราะของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกคือ ตัวคุณแม่และคุณพ่อ เพียงแค่มีเวลาเล่นกับลูกง่ายๆ

4.เปิดเพลงให้ฟัง
ข้อดีของเสียงเพลงนั้น คือช่วยทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย จึงทำให้เด็กมีอารมณ์ที่ดีขึ้น ดังนั้นเพียงแค่คุณแม่เปิดเพลงคลอเบาๆ ระหว่างทำกิจกรรมต่างๆ

5.ไม่แหย่ให้โมโห
คุณแม่ควรต้องระวังไม่ให้ตนเอง หรือใครมาแหย่ให้ลูกโกรธบ่อยๆ

6.ชวนออกกำลังกาย
การออกกำลังกายช่วยลดความเครียด และความเศร้าจากจิตใจจึงทำให้อารมณ์ดีขึ้น ดังนั้นคุณแม่คุณพ่อจึงควรชวนลูกออกกำลังกายนอกบ้านบ่อยๆ

7.เป็นตัวอย่างที่ดี
เด็กๆ มักเลียนแบบการกระทำจากคนใกล้ชิด โดยเฉพาะพ่อและแม่ ดังนั้นถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกมีอารมณ์ดี

8.สอนให้ควบคุมอารมณ์
คุณแม่จำเป็นต้องสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เช่น อารมณ์โกรธ เศร้า ผิดหวัง ที่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้

9.สอนให้เห็นค่าของสิ่งต่างๆ
เด็กๆ ควรเห็นค่าของตนเอง และเห็นถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เช่น การที่เด็กเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าก็จะรู้สึกรักและพอใจในตนเอง

10.รับผิดชอบกับการกระทำ
ดังที่พุทธศาสนาสอนว่า ทำอะไรก็ได้อย่างนั้น ซึ่งคุณแม่สามารถนำคำสั่งสอนนี้มาสอนลูกได้ เช่น ถ้าลูกอารมณ์ไม่ดีแล้ว แสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ไม่ดีออกมาต่อหน้าคนอื่น

เคล็ดลับที่จะทำให้ลูกอารมณ์ดีนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ต้องใช้ความใส่ใจ และการดูแลลูกดังนั้นพื้นฐานความรักความอบอุ่นจากครอบครัวจึงสำคัญ ที่จะทำให้เด็กกลายเป็นเด็กที่ยิ้มง่าย เลี้ยงง่าย