แพทย์หญิง กตัญญุตา นาคปลัด

สูตินรีแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติส่วนตัว

สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต และแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลังจากนั้นได้ศึกษาต่ออนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

จบการศึกษาระดับปริญญาโท Degree of Master in the Biotechnology of Human Assisted Reproductive and Embryology, Valencian Institute of infertility (IVI) ประเทศสเปน

ประสบการณ์การทำงาน

ติดต่อ

การศึกษา