กระบวนการรักษาอื่นๆที่ Inspire IVF

การฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก

การฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก คือ ฉีดน้ำเชื้อที่มีอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิสนธิ เป็นการรักษาที่มีราคาถูก แต่มีอัตราผลสำเร็จน้อยว่าการปฏิสนธิในหลอดทดลอง IVF เริ่มจากการเตรียมน้ำเชื้อจากฝ่ายชาย ทำความสะอาดและวิเคราะห์ตัวอสุจิ , ให้ยาฮอร์โมนกระตุ้นไข่ในเพศหญิงและติดตามคุณภาพและขนาดของไข่ อสุจิจะถูกดูดใส่ไซริงค์และต่อเข้ากับสายยางขนาดเล็ก แล้วจึงฉีดเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ วิธีการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกจะแนะนำในเพศหญิงที่มีท่อนำไข่ที่แข็งแรง , เพศชายที่มีอสุจิแข็งแรงเป็นปกติ

การติดตามระยะการตกไข่

การติดตามระยะการตกไข่ เป็นกระบวนการที่จะช่วยระบุวันที่ไข่เจริญเติบโตมากที่สุดและตกของแต่ละเดือน กระบวนการนี้จะช่วยในการวางแผนมีเพศสัมพันธ์ของคู่สมรส และ เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์มากขึ้น การตกไข่เกิดจากการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ที่เรียกว่าฮอร์โมน Luteinising Hormone จะเกิดขึ้นเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนเกิดการตกไข่ และ การแสกนอัลตราซาวนด์ ร่วมกับการตรวจเลือดและปัสสาวะก่อนเพื่อคาดการณ์การตกไข่ เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการมีเพศสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ 

การกระตุ้นการตกไข่

การกระตุ้นการตกไข่ เป็นการกระตุ้นรังไข่โดยการใช้ยาฮอร์โมนซึ่งทำให้เกิดการตกไข่ ยาจะส่งเสริมให้ไข่ที่จะพัฒนาในรังไข่ และ เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์โดยการมีเพศสัมพันธ์ หรือ การผสมเทียม สำหรับผู้หญิงที่มีวัฏจักรการตกไข่ที่ไม่สม่ำเสมอ หรือ มีประจำเดือน อาจได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้เนื่องจากมีการเจริญเติบโตของไข่ผิดปกติ การตรวจหาการตกไข่ ทำโดยใช้การตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบระดับฮอร์โมนนและอัลตราซาวนด์เพื่อประเมินการเจริญเติบโตของข่ และเยื่อบุโพรงมดลูก เมื่อแพทย์แนะนำให้มีเพศสัมพันธ์ตามวันที่กำหนด หรือ ทำการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก 

การตรวจฮอร์โมนการทำงานของรังไข่

ฮอร์โมน Anti-Mullerian (AMH) เป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเพื่อพัฒนาถุงไข่ ให้ทำงาน ซึ่งระดับของ AMH ในเลือดเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของรังไข่ได้ ไข่ในผู้หญิงจะมีอายุในการใช้งาน และจะลดลงทั้งคุณภาพและปริมาณตามอายุ สำหรับการประเมินที่ถูกต้องควรประเมินระดับฮอร์โมน AMH ร่วมกับการนับจำนวนไข่ในรังไข่ด้วย ทำโดยการอัลตราซาวน์ทางช่องคลอด การตรวจเลือดจะวัดระดับฮอร์โมน AMH ในเลือดของผู้หญิง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการเสื่อมของไข่ก่อนเวลาหรือไม่ นักวิจัยพบว่าผู้หญิงที่มีระดับฮอร์โมน AMH สูงจะมี-การตอบสนองต่อการกระตุ้นไข่ได้ดีกว่า และมีแนวโน้มที่ผลิตไข่มากขึ้นสำหรับการปฏิสนธิในหลอดทดลอง มากกว่า ผู้หญิงที่มี่ระดับฮอร์โมน AMH ต่ำหรือตรวจไม่พบ ระดับฮอร์โมน AMH ที่ต่ำบ่งชี้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของไข่ผู้หญิง ซี่งมักจะตอบสนองต่อยากระตุ้นไข่ไม่ดีเท่าที่ควร แม้จะให้ยาในปริมาณที่สูงก็ตาม ฮอร์โมน AMH เป็นหนึ่งในการทดสอบที่สามารถประเมินการทำงานของรังไข่ สำหรับการทดสอบอื่น เช่น การตรวจเลือดเพื่อดูระดับ ฮอร์โมน FSH และ Estradiol และการตรวจอัลตราซานด์ทางช่องคลอด

การตรวจเลือดคัดกรอง

ที่คลินิกอินสไปร์ ไอวีเอฟ เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ผู้รับบริการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อประเมิน และ วินิจฉัยการรักษา ก่อนที่จะเริ่มการรักษาการตรวจเลือดเพื่อประเมินและตรวจสอบ การทดสอบเหล่านี้ครอบคลุมถึงระดับฮอร์โมน, ภูมิคุ้มกัน, การทดสอบทางพันธุกรรมการและ ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ เป็นต้น เราต้องการให้แน่ใจและมั่นใจว่าตัวอ่อนจะมีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และผู้รับบริการจะได้มีโอกาสในการตั้งครรภ์มากที่สุด และมีทารกที่สุขภาพแข็งแรง โดยแพทย์จะร่วมพูดคุยให้คำปรึกษาและร่วมกันวางแผนการรักษาและการประเมินภาวะสุขภาพกับผู้รับบริการ