เทคโนโลยีสงวนรักษาภาวะเจริญพันธุ์

เทคโนโลยีสงวนรักษาภาวะเจริญพันธุ์

ทคโนโลยีสงวนรักษาภาวะเจริญพันธุ์ คือ การแช่แข็งและจัดเก็บไข่ ,อสุจิ , ตัวอ่อน หรือ เนื้อเยื่อที่ผู้รับบริการต้องการเก็บรักษาเพื่อการรักษาในอนาคต

ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสงวนรักษาภาวะเจริญพันธุ์

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสงวนรักษาภาวะเจริญพันธุ์ เช่นใน บุคคลที่มีโรคบางอย่าง หรือ รวมไปถึง

  • ผู้ที่อายุมากกว่า 35 ปี และยังไม่พร้อมมีบุตร
  • ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งและรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในขณะนั้น
  • ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน
  • ผู้ที่เป็นโรคทางพันธุกรรมและส่งผลต่อทารกในครรภ์
  • ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรังไข่ เนื่องจากมีซีสต์หรือเนื้องอก เช่นChocolate cyst
  • ผู้ที่มีโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • ผู้ที่ได้รับการสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษ

การแช่แข็งเซลส์ไข่

การแช่แข็งไข่ เป็นอีกวิธีการหนึ่งในเทคโนโลยีสงวนรักษาภาวะเจริญพันธุ์ ในสังคมปัจจุบันด้วยเหตุผลส่วนบุคคลที่ยังไม่พร้อมมีบุตรทำให้การมีบุตรในช่วงอายุที่มากกว่า 35 ปีนั้นมีความเสี่ยงมากขึ้นซึ่งแปรผันตามอายุ การแช่แข็งไข่ จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้หญิงที่มีภาวะเสี่ยงในการเจริญพันธุ์ หรือยังไม่พร้อมที่จะมีบุตร

เนื่องจากปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคในการแช่แข็งให้ดีขึ้น ทำให้อัตราความสำเร็จหลังการละลายไข่จนสามารถปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนและตั้งครรภ์เพิ่มสูงขึ้นไม่ต่างจากการ ใช้ไข่ที่ไม่ได้ผ่านการแช่แข็ง การแช่แข็งเก็บรักษาไข่นั้นสามารถเก็บได้นานหลายปีโดยไม่มีการเสื่อมสภาพของไข่ และเมื่อผู้รับบริการต้องการใช้ไข่ที่แช่แข็งไว้ ก็จะนำไข่มาละลายและทำการปฏิสนธิกับสเปิร์มภายนอกเพื่อพัฒนาเป็นตัวอ่อนและถ่ายโอนเข้าสู่โพรงมดลูกฝ่ายหญิงต่อไป 

เมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้น จำนวนไข่และคุณภาพจะลดลงเรื่อยๆ ทำให้มีบุตรยาก เสี่ยงต่อภาวะเด็กมีโครโมโซมผิดปกติ เพิ่มภาวะแท้งบุตร ดังนั้นหากแช่แข็งไข่ไว้ในช่วงอายุที่เหมาะสม จะได้ไข่ที่คุณภาพดีและจำนวนที่พอเหมาะ ช่วยเพิ่มโอกาสการมีบุตรที่ปกติเมื่อมีความพร้อมได้

อัตราความสำเร็จของการแช่แข็งเซลล์ไข่ และ ภาวะแทรกซ้อน

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดสองปัจจัยที่มีผลต่อการมีลูกน้อยจากไข่แช่แข็ง ได้แก่ อายุของไข่ จำนวนของไข่ และคุณภาพของไข่ เมื่ออายุมากขึ้นรังไข่จะถูกกระตุ้นลดลง ในผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี อาจจะมีไข่มากถึง 15-20 ฟองเพื่อแช่แข็ง แต่สำหรับผู้หญิงที่อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไปนั้นโดยปกติจำนวนไข่จะมีลดลง

นอกจากนี้ไข่มีแนวโน้มสูงที่จะมีความผิดปกติของโครโมโซม จำนวนไข่ที่มีการแช่แข็งและคุณภาพของไข่มีความสำคัญเนื่องจากในทุกขั้นตอนมีความเสี่ยงที่ไข่จะเสียหาย ไข่บางส่วนอาจไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็ง ไข่บางใบอาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในกระบวนการแช่แข็งและละลายน้ำแข็งและไข่บางส่วนอาจไม่ทำให้เกิดการปฏิสนธิหรือพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ของ Inspire IVF สามารถให้คำปรึกษา แนวทางการรักษาแก่ผู้รับบริการทุกท่าน

การแช่แข็งน้ำอสุจิ

การแช่แข็งอสุจิเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ในการรักษาโรคมะเร็งและสาเหตุอื่น ๆ อาจจะมีผลต่อภาวะการเจริญพันธุ์ เป็นตัวเลือกที่ดีในการวางแผนมีบุตรในอนาคต การรักษาโรคมะเร็งด้วยการฉายรังสีการทำเคมีบำบัด หรือ ต้องการทำหมัน ต้องการแช่แข็งน้ำอสุจิที่มีตัวอสุจิเก็บไว้เพื่อการมีบุตรในอนาคต บุคคลที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ หรือ ทำงานในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสามารถแช่แข็งน้ำอสุจิไว้ใช้ในอนาคต ในการรักษาด้วยเคมีบำบัดและการรักษาด้วยรังสีรักษาอาจส่งผลต่อการผลิตสเปิร์มได้บางรายอาจจะเป็นแค่ชั่วขณะหรืออาจจะถาวร และเมื่อได้เข้าสู่กระบวนการการรักษาอาจจะสายเกินไปและเกิดความเสียหายทางพันธุกรรมได้  

กระบวนการเก็บน้ำอสุจิ

ตัวอย่างน้ำอสุจิจะถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ Inspire IVF โดยมีห้องเก็บที่เป็นส่วนตัว หลังจากเก็บน้ำอสุจิได้ น้ำอสุจิจะถูกวิเคราะห์และทำความสะอาดและทำการแช่แข็งโดยเร็วที่สุด  หากผู้รับบริการไม่สะดวกต้องการเก็บนอกพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คลินิก Inspire IVF

น้ำอสุจิจะถูกวิเคราะห์และทำความสะอาดและแช่แข็งไว้ในถังไนโตรเจนเหลว โดยทั่วไปจะให้ผู้รับบริการแช่แข็งน้ำอสุจิหลายครั้งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาภาวะมีบุตรยาก ซึ่งกระบวนการแช่แข็งมีผลต่อคุณภาพของตัวอสุจิในกรณีส่วนใหญ่จะมีตัวอสุจิที่มีคุณภาพดีอยู่รอด 

หากไม่สามารถเก็บน้ำอสุจิได้หรือไม่มีตัวอสุจิในน้ำอสุจิ เนื่องจากความเจ็บป่วย เราสามารถเก็บอสุจิได้โดยตรงจากอัณฑะโดยการใช้เข็ม กระบวนการนี้เรียกว่า การตัดชิ้นเนื้อจากอัณฑะโดยการดมยาสลบและตัดเนื้อเยื่อเพื่อหาตัวอสุจิจากเนื้อเยื่ออัณฑะ หลังจากนั้นทำการแช่แข็งและเก็บรักษาน้ำอสุจิเพื่อกระบวนการ ICSI ต่อไป

การเก็บรักษาน้ำอสุจิ 

การเก็บน้ำอสุจิสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานหลายปีและระยะเวลาที่สเปิร์มแช่แข็งไม่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กในอนาคต

ค่าธรรมเนียมการแช่แข็งและเก็บรักษาน้ำอสุจิ

ผู้รับบริการที่มีไข่และสเปิร์ม (gametes) ในคลังเก็บรักษา การเก็บรักษาไข่และน้ำอสุจินั้นจะมีการทำสัญญาและข้อตกลงระหว่างผู้รับบริการและคลินิกเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาและแช่แข็งรายปี สำหรับการเก็บไข่และสเปิร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่คลินิกที่ของเราสามารถให้ความช่วยเหลือกับคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวกับค่าแช่แข็งและจัดเก็บตัวอสุจิ