IUI (Intra uterine Insemination)

IUI (Intra uterine Insemination) คือการฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านการเตรียมแล้วเข้าโพรงมดลูกในวันที่มีการตกของไข่ กระบวนการจะเริ่มจากการให้ยาฮอร์โมนกระตุ้นไข่ในเพศหญิงติดตามคุณภาพและขนาดของไข่  เมื่อได้ไข่ตามคุณภาพที่ต้องการแล้วคุณหมอจะให้ยาเพื่อกระตุ้นให้ไข่ตกและนัดคนไข้มาทำการฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านการเตรียมจากห้องปฏิบัติการเข้าไปยังโพรงมดลูกในวันดังกล่าว  หลังจากฉีดเชื้ออสุจิแล้วประมาณ 10-14วันคุณหมอจะนัดมาเจาะเลือดเพื่อตรวจดูตั้งครรภ์

การทำ IUI แนะนำในคู่ที่หาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากไม่พบ  หรือในคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงท่อนำไข่แข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องการตกไข่แต่ฝ่ายชายมีปัญหาเกี่ยวกับการหลั่งอสุจิในช่องคลอด

อัตราความสำเร็จของการทำ  IUI  จะอยู่ที่ประมาณ 5 – 15 %  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไข่ จำนวนไข่ที่กระตุ้นได้และความสมบูรณ์ของอสุจิเป็นหลัก   ดังนั้นการทำ  IUI  จึงไม่แนะนำสำหรับคู่ที่ฝ่ายหญิงมีปัญหาเกี่ยวกับท่อนำไข่ มีการอุดตันของท่อนำไข่หรือฝ่ายชายที่มีอสุจิน้อยและหรือคุณภาพไม่ดีเพราะจะให้ผลสำเร็จที่ค่อนข้างต่ำ

การปฏิบัติตัวหลังทำ IUI

  1. นอนพักหลังทำการฉีดเชื้อ 20-30 นาที
  2. งดการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ทำ IUI
  3. ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ