MACs Sperm

ความสมบูรณ์ของตัวอสุจิย่อมส่งผลโดยตรงกับคุณภาพของตัวอ่อน   ในคนไข้บางรายพบว่าจำนวนตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีหรือจำนวนตัวอ่อนที่โตไปจนถึงระยะบลาสโตซิสน้อยกว่าอัตราปกติ  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความผิดปกติของ DNA ของตัวอสุจิ  ในอสุจิที่กำลังเข้าสู่โปรแกรมการตาย( Apoptotic spermatozoa ) พบว่าจะมีส่วนที่เรียกว่าDNA fragmentationเกิดขึ้นโดยที่ apoptotic spermatozoa สามารถมีรูปร่างปกติ ( Normal morphology)และปฏิสนธิกับไข่ได้  ดังนั้นการเลือกตัวอสุจิที่ปราศจาก DNA fragmentations หรือ non-apoptotic spermatozoa ในการทำ  ICSI  อาจจจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีได้มากขึ้น

หลักการของ MACs Sperm

ใน Apoptotic spermatozoaหรือ อสุจิที่กำลังเข้าสู่โปรแกรมการตายจะมีการรั่วของสารที่เรียกว่าPhosphatidylserine( PS ) ออกมาบริเวณผิวของตัวอสุจิ  ซึ่งสาร  PS นี้สามสารถจับติดกับตัว Annexin V ได้ดังนั้นเมื่อนำเอาตัวอสุจิผสมกับ น้ำยา MACS GMP Annexin V แล้วผ่าน MACS Column ที่มีสนามแม่เหล็กอยู่ก็จะมีเพียง Non-apoptotic spermatozoa  เท่านั้นที่สามารถผ่านไปได้