เยี่ยมสำรวจเพื่อการติดตามระยะที่ ๒ (Periodic Survey 2) ตามมาตรฐานสากล

ภาพบรรยากาศ

📌15 พฤษภาคม 2566 🇹🇭
เยี่ยมสำรวจเพื่อการติดตามระยะที่ ๒ (Periodic Survey 2) ตามมาตรฐานสากล AACI®️American Accreditation Commission International🇺🇸 ให้แก่ทีมงาน Inspire IVF กรุงเทพมหานคร

นำโดยคุณชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ทีมแพทย์ และทีมสหวิชาชีพ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าและกระตุ้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล
‼️ทั้งนี้ Inspire IVF เป็นศูนย์รักษาภาวะผู้มีบุตรยากแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับรองมาตรฐาน#AACI ขอขื่นชมในความมุ่งมั่นของผู้บริหารและทีมงานมากครับ 👍

บทความจาก : นายแพทย์ สมพร คำผง