นันท์ชญาน์ ใจอ่อนน้อม

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

นันท์ชญาน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยมิงซู ในด้าน เศรษฐศาสตร์ และได้จบการศึกษาในระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยชิงหัว  ในด้านบริหาร และมีประการณ์การทำงานในการประสานงานและเป็นล่ามภาษาจีน และ นันท์ชญาน์มีใบรับรองระดับ ภาษาจีน HSK Level 6