นายแพทย์พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง

สูตินรีแพทย์

จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่จะเติมเต็มความฝันของคุณ

ประวัติส่วนตัว

นายแพทย์พิชญ์ จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี2554 และได้รับวุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและ วุฒิบัตรเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เมื่อปี 2560 นอกจากเป็นนายแพทย์ที่ให้คำปรึกษาที่ Inspire IVF นายแพทย์พิชญ์ยังทำงานที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 

ในแผนกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และเคยทำงานที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเทพปัญญา และ โรงพยาบาลราชเวช นายแพทย์พิชญ์มีความชำนาญ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์, การผ่าตัดส่องกล้อง, ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ, ดูแลและรักษาวัยหมดประจำเดือน(วัยทอง)และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ประสบการณ์การทำงาน

ติดต่อ

การศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์

  1. ความชุกของสภาวะที่ทำให้เกิดภาวะไม่ตกไข่เรื้อรังและการประเมินภาวะไม่ตกไข่.Chandeying P, Pantasri T.
    วารสารวิจัยสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา. 2015