นายแพทย์สันธา ศรีสุภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

การเชื่อมช่องว่างระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์

ประวัติส่วนตัว

นายแพทย์สันธาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก ประจำ Inspire IVF  จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี พ.ศ.2526 และได้รับวุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและ วุฒิบัตรเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เมื่อปี พ.ศ.2532  ช่วงระหว่างปี 2541 ถึง 2544 นายแพทย์สันธาได้ร่วมการฝึกที่ University of Illinois,Chicago USA

และยังได้ร่วมกับฝึกงานคลินิก Westmead Fertility Center, ซิดนีย์ออสเตรเลีย ในปี 2549 เขาได้รับอนุปริญญาด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ในประเทศไทย

นายแพทย์สันธา เริ่มการทำงานตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2559 ที่โรงพยาบาลราชวิถีในฐานะหัวหน้าแผนกคลินิกภาวะมีบุตรยากและต่อมไร้ท่อ Gynaecologic ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 และเขาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการแพทย์ที่ First Fertility Center ก่อนที่นายแพทย์สันธาจะเข้าร่วมกับ Inspire IVF ในปี 2562

ประสบการณ์การทำงาน

Santha 医生于1983年获得玛希隆大学的医学学位,
并于1989年成为泰国皇家妇产科学院的成员。从1998
年到2001年,他在美国伊利诺伊大学芝加哥分校做了
研究员。2002年他成为澳大利亚悉尼韦斯特米德生殖
中心的临床研究员。2006年开始他便在泰国从事生殖
医学。
Santha 医生于2006年至2016年在Rajavithi医院担
任内分泌与不孕科主任。2016年至2018年,他在曼谷
的第一试管婴儿中心担任医疗主任。他于2019年加入
Inspire IVF。

ติดต่อ

การศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์

1.การพัฒนาและตรวจสอบแบบวัดคุณภาพชีวิตเฉพาะสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนสำหรับผู้หญิงไทย
Chaikittisilpa S1, Nimnuan C, Chirawatkul S, Jirapinyo M, Techatraisak K, Rattanachaiyanont M, Srisuparp S, Panyakhamlerd K, Jaisamrarn U, Taechakraichana N, Limpongsanurak S.

ช่วงวัยหมดประจำเดือน. 2013เดือน มิถุนายน;16(3):387-92

2.การช่วยการกระตุ้นการตกไข่ของผู้หญิงและภาวะมดลูกผิดปกติ.
Cameo P1, Srisuparp S, Strakova Z, Fazleabas

ชีววิทยาการสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ. 2004เดือน กรกฎาคม5;2:50.

3.การยับยั้งเอนไซม์matrix metalloproteinases (MMPs)เพื่อป้องกันการสังเคราะห์ของโปรตีนที่มีผลต่อการสร้างอินซูลินที่มีผลต่อโปรตีน -1 ในลิงบาบูน
Strakova Z, Szmidt M, Srisuparp S, Fazleabas AT.
ชีววิทยาต่อมไร้ท้อ. 2003เดือนธันวาคม ;144(12):5339-46

4. การส่งทอดสัญญาณเข้าสู่เซลล์เพื่อช่วยให้เกิดภาวะการตกไข่ในเซลล์เยื่อบุผิวโพรงมดลูก
Srisuparp S, Strakova Z, Brudney A, Mukherjee S, Reierstad S, Hunzicker-Dunn M, Fazleabas AT.
ชีววิทยาเพื่อการสืบพันธุ์. 2003 เดือนกุมภาพันธ์;68(2):457-64.

5. IL-1beta ในหลอดทดลอง Strakova Z, Srisuparp S, Fazleabas J

วารสารภูมิคุ้มกันวิทยาการสืบพันธุ์. 2002เดือน พฤษภาคม  ถึง เดือนมิถุนายน ;55(1-2):35-

6. บทบาทของchorionic gonadotropin (CG)ในบลาสโตซิสต์
Srisuparp S, Strakova Z, Fazleabas AT.

จดหมายเหตุการวิจัยทางการแพทย์. 2001เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน ธันวาคม ;32(6):627-34.

7. การเปิดรับมดลูกในลิงบาบูน
Lobo SC, Srisuparp S, Peng X, Fazleabas AT.

สัมมนาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์. 2001;19(1):69-74.

8. Interleukin-1beta กระตุ้นให้เกิดการแสดงออกของโปรตีนที่มีผลกับโปรตีน -1 ที่คล้ายอินซูลิน
Strakova Z, Srisuparp S, Fazleabas AT. Endocrinology. 2000 Dec;141(12):4664-70.