นายแพทย์สันธา ศรีสุภาพ
ผู้อำนวยการด้านการแพทย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

การเชื่อมช่องว่างระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์

ประวัติส่วนตัว

นายแพทย์สันธาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก ประจำ Inspire IVF จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี พ.ศ.2526 และได้รับวุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและ วุฒิบัตรเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เมื่อปี พ.ศ.2532 ช่วงระหว่างปี 2541 ถึง 2544 นายแพทย์สันธาได้ร่วมการฝึกที่ University of Illinois,Chicago USA

และยังได้ร่วมกับฝึกงานคลินิก Westmead Fertility Center, ซิดนีย์ออสเตรเลีย ในปี 2549 นายแพทย์สันธาได้รับอนุปริญญาด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ในประเทศไทย

นายแพทย์สันธา เริ่มการทำงานตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2559 ที่โรงพยาบาลราชวิถีในฐานะหัวหน้าแผนกคลินิกภาวะมีบุตรยากและต่อมไร้ท่อ Gynaecologic ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการแพทย์ที่ First Fertility Center ก่อนที่นายแพทย์สันธาจะเข้าร่วมกับ Inspire IVF ในปี 2562 ถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

• 2006 年至 2016 年,Santha 博士在 Rajavithi 医院担任不孕症诊所主任。

和内分泌门诊 妇科

• 2016 年至 2018 年,他担任曼谷 IVF 诊所的医疗总监。

• 自2019年起,加入Inspire IVF并担任医疗总监一职。

• Santha 博士在国际期刊上发表了多篇文章,涵盖了主要问题和内容

关于辅助生殖技术

ติดต่อ

การศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์

1.การพัฒนาและตรวจสอบแบบวัดคุณภาพชีวิตเฉพาะสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนสำหรับผู้หญิงไทย
Chaikittisilpa S1, Nimnuan C, Chirawatkul S, Jirapinyo M, Techatraisak K, Rattanachaiyanont M, Srisuparp S, Panyakhamlerd K, Jaisamrarn U, Taechakraichana N, Limpongsanurak S.

ช่วงวัยหมดประจำเดือน. 2013เดือน มิถุนายน;16(3):387-92

2.การช่วยการกระตุ้นการตกไข่ของผู้หญิงและภาวะมดลูกผิดปกติ.
Cameo P1, Srisuparp S, Strakova Z, Fazleabas

ชีววิทยาการสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ. 2004เดือน กรกฎาคม5;2:50.

3.การยับยั้งเอนไซม์matrix metalloproteinases (MMPs)เพื่อป้องกันการสังเคราะห์ของโปรตีนที่มีผลต่อการสร้างอินซูลินที่มีผลต่อโปรตีน -1 ในลิงบาบูน
Strakova Z, Szmidt M, Srisuparp S, Fazleabas AT.
ชีววิทยาต่อมไร้ท้อ. 2003เดือนธันวาคม ;144(12):5339-46

4. การส่งทอดสัญญาณเข้าสู่เซลล์เพื่อช่วยให้เกิดภาวะการตกไข่ในเซลล์เยื่อบุผิวโพรงมดลูก
Srisuparp S, Strakova Z, Brudney A, Mukherjee S, Reierstad S, Hunzicker-Dunn M, Fazleabas AT.
ชีววิทยาเพื่อการสืบพันธุ์. 2003 เดือนกุมภาพันธ์;68(2):457-64.

5. IL-1beta ในหลอดทดลอง Strakova Z, Srisuparp S, Fazleabas J

วารสารภูมิคุ้มกันวิทยาการสืบพันธุ์. 2002เดือน พฤษภาคม  ถึง เดือนมิถุนายน ;55(1-2):35-

6. บทบาทของchorionic gonadotropin (CG)ในบลาสโตซิสต์
Srisuparp S, Strakova Z, Fazleabas AT.

จดหมายเหตุการวิจัยทางการแพทย์. 2001เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน ธันวาคม ;32(6):627-34.

7. การเปิดรับมดลูกในลิงบาบูน
Lobo SC, Srisuparp S, Peng X, Fazleabas AT.

สัมมนาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์. 2001;19(1):69-74.

8. Interleukin-1beta กระตุ้นให้เกิดการแสดงออกของโปรตีนที่มีผลกับโปรตีน -1 ที่คล้ายอินซูลิน
Strakova Z, Srisuparp S, Fazleabas AT. Endocrinology. 2000 Dec;141(12):4664-70.