การทำเด็กหลอดแก้วหรือ ICSI ในปัจจุบัน

การทำเด็กหลอดแก้วหรือ ICSI ในปัจจุบัน

หลายครอบครัวเจอกับภาวะมีบุตรยากนับเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่นการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หลายครอบครัวที่สมรสกันมานานมีอายุเพิ่มมากขึ้นและไม่ได้วางแผนครอบครัวว่าจะมีบุตร พอถึงจุดที่พร้อมมีบุตรทำให้เกิดปัญหามีบุตรยาก ร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมหรือมีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่แฝงอยู่ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากขึ้น

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากจะได้ผลลัพธ์อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจแล้วการทำเด็กหลอดแก้วยังสามารถลดความเสี่ยงที่บุตรจะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมได้อีกด้วย

การทำ ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) หรือเรียกว่าการทำอิ๊กซี่ วิธีนี้เกิดจากคุณผู้ชายไม่สามารถหลั่งอสุจิได้ตามปกติหรืออสุจิที่หลั่งออกมาไม่สมบูรณ์ทำให้มีโอกาสน้อยที่ไข่กับอสุจิจะปฏิสนธิและเจริญไปเป็นตัวอ่อน โดยขั้นตอนของ ICSI คือการที่นักวิทยาศาสตร์จะเลือกอสุจิที่แข็งแรงที่สุดหนึ่งตัวฉีดเข้าไปในไข่หนึ่งใบเพื่อช่วยให้เกิดการปฏิสนธิจากนั้นนำตัวอ่อนที่ได้ไปเลี้ยงต่อในตู้เลี้ยงตัวอ่อน และเมื่อได้ระยะเหมาะสมแพทย์จะทำการย้ายตัวอ่อนกลับไปยังมดลูก (ซึ่งอาจจะเป็นตัวอ่อนระยะ 3 – 6 วัน ) เพื่อให้เจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกต่อไป การที่จะทำ ICSI ได้ ต้องอยู่ในดุลพินจของคุณหมอเท่านั้น คุณหมอจะต้องตรวจภาวะต่างๆ และเช็คดูความพร้อมของคนไข้ วางแผนเพื่อ ICSI ให้ปลอดภัยและเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นด้วย