การทำ IUI, ICSI และ IVF ต่างกันอย่างไร

การทำ IUI, ICSI และ IVF ต่างกันอย่างไร

หลายคงอาจจะสงสัยไม่น้อยว่ากระบวนการทำเด็กหลอดแก้วนั้น หลังจากเก็บไข่แล้วแพทย์จะนำไข่กับสเปิร์มไปทำอะไรเพื่อให้ได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพ โดยในปัจจุบันมีกระบวนการทำปฏิสนธิที่นิยมทำกัน 3 วิธี คือ

 

การทำ IUI (Intrauterine insemination)  เป็นการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูก วิธีนี้เป็นวิธีที่มีความใกล้เคียงกับวิธีธรรมชาติมากที่สุด เพราะ IUI คือนำอสุจิที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกในวันที่ฝ่ายหญิงมีการตกไข่ เรียกได้ว่า เป็นการสร้างโอกาสให้อสุจิได้ผสมกับไข่ได้ง่ายกว่าปกติ เพิ่มเปอร์เซ็นต์การประสบความสำเร็จในการปฏิสนธิ 

 

การทำ ICSI  (Intracytoplasmic Sperm Injection) เป็นการคัดเอาตัวอสุจิที่มีความแข็งแรงที่สุด ผ่านด้วยวิธีการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์และฉีดเข้าไป เพื่อให้ผสมกับไข่แบบเจาะจงด้วยเข็มขนาดเล็ก พอผสมกันแล้วจะนำไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการด้วยน้ำยาเลี้ยงพิเศษ จากนั้นเมื่อตัวอ่อนพัฒนาไปอยู่ในระยะที่เหมาะสมแล้ว ก็จะนำเข้าไปใส่ในโพรงมดลูกเพื่อให้มีการตั้งครรภ์ต่อไป

 

การทำ IVF (In-Vito Fertilization) การทำเด็กหลอดแก้ว เป็นการคัดไข่ที่สมบูรณ์จากฝ่ายหญิงและคัดอสุจิที่แข็งแรงของฝ่ายชายมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธิที่ภายนอกแล้วจึงนำไข่ที่ผสมแล้วจนเป็นตัวอ่อนและนำกลับเข้าไปที่โพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์แบบปกติต่อไป

ดังนั้นจุดต่างของ 3 วิธีนี้คือ การทำ IUI เป็นการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูก วิธีนี้เป็นวิธีที่มีความใกล้เคียงกับวิธีธรรมชาติมากที่สุด ICSI เป็นการทำให้เกิดการปฏิสนธิแบบเจาะจง ส่วน IVF เป็นการปล่อยให้ผสมกันเอง ซึ่งในกลุ่มที่อสุจิไม่แข็งแรงการทำ ICSI มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า เนื่องจากเราสามารถคัดอสุจิที่แข็งแรงมาปฏิสนธิได้เลย