การปฏิสนธิในหลอดทดลอง

การปฏิสนธิในหลอดทดลอง

เทคโนโลยีใหม่ที่ทางการแพทย์เลือกใช้นั้นก็คือ การทำ IVF หรือการปฏิสนธิในหลอดทดลอง มีชื่อเต็มว่า in vitro Fertilization เป็นการช่วยเจริญพันธุ์ใช้การรักษาด้วย ART ทำให้คู่รักมีบุตรได้ โดยการใช้ ไข่และสเปิร์มผสมกันในห้องปฏิบัติการของ IVF ช่วยเร่งให้เกิดการปฏิสนธิ ภายในห้องปฏิบัติการต้องมีทีมผู้เชี่ยวชาญค่อยดูแลไข่และสเปิร์มอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะถ่ายโอนไปฝังตัวในโพรงมดลูกของคุณผู้หญิง ด้วยการทำแบบนี้จะช่วยให้เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ ให้มากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการปฏิสนธินอกร่างกายหรือการทำเด็กหลอดแก้วนี้เป็นการเอาชนะปัญหาภาวะการเจริญพันธุ์และช่วยคัดเลือกไข่และสเปิร์มที่มีคุณภาพทำให้เกิดโอกาสตั้งครรภ์ง่ายขึ้น นี่เป็นวิธีที่ช่วยคู่สมรสจำนวนมากให้สามารถมีบุตรได้ยังช่วยตรวจความผิดปกติของโครโมโซมด้วย

การทำ IVF จะสามารถทำให้วิเคราะห์น้ำอสุจิและสเปิร์มได้หลายด้าน หากตรวจพบความผิดปกติก็ยังสามารถพูดคุยกับคนไข้เพื่อหาแนวทางรักษา หรือเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีด้านอื่นแทนเพื่อลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ผิดปกติ หรือเด็กที่ออกมาร่างกายไม่สมบูรณ์

Share:

เรื่องราวความประทับใจ

สาระน่ารู้