นมแม่เป็นสีชมพู เกิดจากอะไร?

นมแม่เป็นสีชมพู เกิดจากอะไร
การที่คุณแม่มีน้ำนมเป็นสีชมพู เกิดได้จากหลายสาเหตุ คือ

  1. เกิดจากการที่มีเต้านมคัดตึง ซึ่งพบในคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆ เมื่อมีการคัดตึงของเต้านมมากจนทำให้ท่อน้ำนมด้านในมีการฉีกขาด ซึ่งคุณแม่บางรายอาจจะรู้สึกเจ็บเต้านมด้วยก็ได้ แต่บางคนก็อาจจะไม่รู้สึกเจ็บเต้านมแต่อย่างใด
  2. น้ำนมมีมากจนระบายออกไม่ทัน ประกอบกับการใช้เครื่องปั๊มนมที่มีแรงดันสูง ก็อาจจะทำให้เส้นเลือดฝอยในเต้านมเกิดการฉีกขาดจนทำให้มีเลือดปนมากับน้ำนมนั่นเอง
  3. หัวนมแตกหรือเป็นแผลทำให้มีเลือดไหลปนมาในน้ำนมขณะที่ลูกดูดเพราะ ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกลูกยังไม่รู้จักจังหวะของการดูดนมแม่ ลูกอาจจะดูเฉพาะตรงหัวนมไม่ได้อมจนมิดลานนมจึงทำให้หัวนมแม่แตกและมีเลือดออกได้
  4. มีเนื้องอกเกิดขึ้นในท่อน้ำนม(ชนิดไม่ร้ายแรง) เนื้องอกในท่อน้ำนม ถึงแม้ว่าจะพบพบได้น้อยแต่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เลือดไหลออกมาปนกับน้ำนมเป็นสีชมพูได้ ซึ่งก้อนเนื้อนี้มีลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้นในท่อน้ำนม โดยทำให้เลือดออกปนออกมากับนมแม่ แต่สามารถลดหายไปเองได้โดยที่คุณแม่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวด หรือว่ามีก้อนเนื้อบวมขึ้นแต่อย่างใด
  5. หลอดเลือดฝอยฉีกขาดอาจจะเกิดได้จากการปั๊มนมผิดวิธีจนเกิดการเจ็บรุนแรงที่เต้านมจนเป็นสาเหตุให้เลือดออกปนมากับน้ำนมแม่ได้
  6. เต้านมอักเสบ อาการเมื่อเป็นเริ่มแรกก็จะพบก้อนนิ่มรอบๆ เต้านม จนเมื่ออักเสบมากขึ้นก็จะบวม แดงแข็ง รวมถึงมีไข้อ่อนๆ ร่วมด้วยเมื่ออักเสบมากขึ้นอาจทำให้มีเลือดปนหนองไหลปนมากับน้ำนมได้
  7. ในรายที่คุณแม่ที่เป็นมะเร็งเต้านม และมะเร็งบริเวณหัวนมก็จะพบได้ว่ามีเลือดไหลปนกับน้ำนมจนกลายเป็นนมสีชมพูได้เช่นกัน