ใครอยากมีลูก IUI เป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยคุณได้

ใครอยากมีลูก IUI เป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยคุณได้

       IUI (Intra uterine Insemination) คือการฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านการเตรียมแล้วเข้าโพรงมดลูกในวันที่มีการตกไข่ โดยกระบวนการจะเริ่มจากการให้ยาฮอร์โมนไปกระตุ้นไข่ในเพศของคุณผู้หญิงโดยติดตามคุณภาพและขนาดของไข่ เมื่อได้ไข่ตามที่ต้องการแล้วคุณหมอจะให้ยาเพื่อกระตุ้นให้ไข่ตกและทำการนัดคนไข้มาเพื่อฉีดเชื้ออสุจิที่ได้ถูกเตรียมการไว้ก่อนหน้านี้เข้าไปในโพรงมดลูก หลังจากฉีดเชื้ออสุจิแล้วประมาณ 10 – 14 วัน คุณหมดจะนัดมาเจาะเลือดเพื่อตรวจเช็กดูการตั้งครรภ์

       การทำ IUI ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในคู่รักที่ตรวจไม่พบสาเหตุการมีบุตรยาก หรือในคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงแข็งแรงดีไม่มีปัญหาแต่ฝ่ายชายมีปัญหาเกี่ยวกับการหลั่งอสุจิในช่องคลอด

        อัตราความสำเร็จของการทำ IUI จะอยู่ที่ประมาณ 5 – 15 % แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไข่ จำนวนไข่ที่กระตุ้นได้และความแข็งแรงสมบูรณ์ของอสุจิเป็นหลักด้วย ดังนั้นการทำ IUI จึงไม่แนะนำแก่คู่รักที่พบปัญหาในเรื่องของท่อนำไข่หรือมีการอุดตันของท่อนำไข่ ฝ่ายชายที่มีอสุจิน้อย คุณภาพไม่ดี เพราะผลที่ออกมาจะมีโอกาสสำเร็จค่อนข้างต่ำ

 เรามีวิธีปฏิบัติตัวหลังทำ IUI มาแนะนำเบื้องต้นด้วย

  1. นอนพักหลังทำการฉีดเชื้อ 20 – 30 นาที
  2. งดการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ทำ IUI
  3. ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ