สาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะมีบุตรยาก?

สาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะมีบุตรยาก?

คู่สามี ภรรยา ที่มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอโดยไม่คุมกำเนิด โดยทั่วไปสามารถมีบุตรได้ภายใน 1 ปี แต่หากว่าพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่ท้องอาจจะเข้าข่ายภาวะมีบุตรยาก โดยสาเหตุนั้นสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งในระบบสืบพันธุ์เพศชายหรือเพศหญิง อย่างไรก็ตามบางครั้งอาจจะไม่สามารถอธิบายสาเหตุของภาวะมีบุตรยากได้

ในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ภาวะมีบุตรยากอาจเกิดจาก:

  • ความผิดปกติของท่อนำไข่ เช่น ท่อนำไข่อุดตัน ซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) ที่ไม่ได้รับการรักษา หรือภาวะแทรกซ้อนของการแท้งที่ไม่ปลอดภัย ภาวะติดเชื้อในครรภ์หลังคลอด หรือการผ่าตัดช่องท้อง/อุ้งเชิงกราน
  • ความผิดปกติของมดลูกที่อาจเกิดการอักเสบในธรรมชาติ (เช่น endometriosis) แต่กำเนิดในธรรมชาติ (เช่น septate uterus) หรือเป็นพิษเป็นภัยในธรรมชาติ (เช่นเนื้องอก)
  • ความผิดปกติของรังไข่เช่นโรครังไข่ polycystic และความผิดปกติของรูขุมขนอื่น ๆ
  • ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อทำให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนการสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อประกอบด้วยไฮโปทาลามัส(ส่วนของสมองที่ตั้งอยู่ใต้ทาลามัส)และต่อมใต้สมอง ตัวอย่างของความผิดปกติทั่วไปที่ส่งผลต่อระบบนี้ ได้แก่ มะเร็งต่อมใต้สมองและภาวะ hypopituitarism
 

แนวทางการรักษาทำได้อย่างไรบ้าง

  1. IUI การฉีดเชื้อสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก วิธีนี้ใกล้เคียงกับการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติเพียงแต่แพทย์จะจ่ายยาเพื่อให้เซลล์ไข่มีขนาดที่ ใหญ่และจำนวนที่มากขึ้น รวมถึงมีการคัดเชื้ออสุจิเอาเฉพาะที่แข็งแรง ฉีดกลับเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิงเพิ่มโอกาสให้อสุจิว่ายเข้าใกล้เซลล์ไข่มากขึ้นและมีโอกาสตั้งครรภ์ง่ายขึ้น
  2. IVF/ICSI การทำเด็กหลอดแก้ว เป็นวิธีที่พัฒนามาจากการทำกิ๊ฟท์สมัยก่อน แต่มีโอกาสสำเร็จมากกว่าแถมไม่ต้องผ่าหน้าท้อง โดยการฉีดยาเพื่อกระตุ้นเซลล์ไข่เป็นเวลา 10-12 วัน แล้วเจาะเอาเซลล์ไข่ออกมาปฏิสนธิกับอสุจิภายในห้องแล็บ เลี้ยงจนเป็นตัวอ่อนและย้ายกลับเข้าโพรงมดลูกของฝ่ายหญฺงเจริญเติบโตในครรภ์ต่อไป
  3. การฝากไข่ก่อนที่อายุจะมากขึ้น ฝากไข่ คือ การนำเซลล์ไข่ที่ผู้หญิงที่มีในร่างกายออกมาแช่แข็งไว้เพื่อหยุดอายุเซลล์สืบพันธ์ ป้องกันการเสื่อมสภาพตามอายุ เมื่อเราอายุมากขึ้นเซลล์ไข่ยิ่งเสื่อมลงเป็นปัญหาทำให้มีลูกยากและเด็กที่เกิดมาไม่แข็งแรง