อย่างที่กล่าวไว้ !! การเลี้ยงแมวขณะท้องอยู่ จะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร?

อย่างที่กล่าวไว้ !!
การเลี้ยงแมวขณะท้องอยู่ จะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร?

ผลดีก็มี
งานวิจัยจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าคุณแม่ที่มีสัตว์เลี้ยงตอนตั้งครรภ์ จะทำให้ความเครียดและความวิตกกังวลในการตั้งครรภ์ของคุณแม่ลดลง จิตใจผ่อนคลาย มองโลกในแง่ดี คลายเหงาเพราะมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ส่งผลดีต่อสุขภาพและอารมณ์ของคุณแม่ และลูกน้อยในครรภ์เป็นอย่างยิ่ง การเล่นกับสัตว์เลี้ยงยังเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย

ผลเสียก็มี
คุณแม่ท้องอาจจะไม่เคยรู้ว่าในลำไส้ของแมวจะมีเชื้อโรคหรือพยาธิที่เป็นตัวการให้เกิดโรค ท็อกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis) หรือภาษาชาวบ้านจะเรียกว่าโรคขี้แมว โรคนี้อาจจะเข้าสู่ร่างกายของแม่ท้องได้ หากไปโดนหรือสัมผัสกับขี้แมวและไม่ทำความสะอาดให้ดี เชื้ออาจจะเข้าสู่ร่างกายของแม่และส่งผ่านทางรกไปสู่ลูกน้อยในครรภ์

ช่วงที่อันตรายที่สุดคือการติดเชื้อในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ หากมีอาการรุนแรงอาจทำให้ลูกเสียชีวิต ตั้งแต่อยู่ในท้อง หรืออาจส่งผลต่อลูกน้อยหลังคลอดออกมาแล้ว 6-7 เดือน เด็กที่ติดเชื้ออาจจะตาบอด ปัญญาอ่อน มีปัญหาด้านการเรียนรู้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ติดเชื้อนี้จะต้องมีอาการรุนแรง แม้ทารกบางคนที่ติดเชื้ออาจจะไม่พบอาการผิดปกติก็ได้ แต่ก็คงไม่มีคุณแม่คนไหนอยากจะเสี่ยง

ดังนั้น การป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นการดีที่สุด