เยี่ยมสำรวจเพื่อการติดตามระยะที่ ๒ (Periodic Survey 2) ตามมาตรฐานสากล

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 🇹🇭
เยี่ยมสำรวจเพื่อการติดตามระยะที่ ๒ (Periodic Survey 2) ตามมาตรฐานสากล AACI®️American Accreditation Commission International🇺🇸 ให้แก่ทีมงาน Inspire IVF กรุงเทพมหานคร