บริการของ

Inspire ivf

มีทีมผู้ชำนาญการที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมเป็นอย่างดี

และมีพนักงานที่สื่อสารได้หลายภาษา

INSPIRE IVF

บริการ

ที่ปรึกษาทางด้านมีบุตรยาก

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเส้นทางรักษามีบุตรยากที่คลินิกอินสไปร์ ไอวีเอฟ

ภาพรวมของการทำการปฏิสนธิในหลอดทดลองและการทำ ICSI

การปฏิสนธิในหลอดทดลอง

การย้ายตัวอ่อน Embryo transfer

การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ ( Semen analysis )

บริการ Implant+ and Baby+ Intralipid

กระบวนการรักษาอื่นๆที่ Inspire IVF


การทำเด็กหลอดแก้ว IVF or ICSI

การตรวจชิ้นเนื้อจากตัวอ่อน “ด้วยการตรวจ PGT”

การแช่แข็งตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์

IUI (Intra uterine Insemination)

การตรวจอัลตร้าซาวด์แบบ 3D/4D