INSPIRE IVF

อภิทานศัพท์

Below are an explanation of commonly used terms is Assisted Reproductive Technology.

Acrosome

ชิ้นส่วนรูปร่างคล้ายหมวกของอสุจิ

Acrosome Reaction
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ acrosome ที่จำเป็นสำหรับการปฏิสนธิที่ประสบความสำเร็จ โดยปกติประมาณ 10% ของตัวอสุจิจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง acrosome

AMH
เป็นฮอร์โมนซึ่งผลิตจากรังไข่ มีบทบาทสำคัญในการผลิตฮอร์โมนเอสโตเจนของผู้หญิง เมื่อไรที่ฮอร์โมน AMH นั้นลดลงจะทำให้เกิดการตกไข่น้อยลง อีกทั้งยังทำให้ประจำเดือนลดน้อยลงอีกด้วย

Andrology
การรักษาเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการเจริญพันธุ์ของผู้ชาย มมักจะเกี่ยวข้องกับทางด้านระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ

Anovulation
การเกิดภาวะไข่ไม่ตก

Antibody
ในภาวะมีบุตรยาก สารประกอบในเลือด สารคัดหลั่งหรือน้ำอสุจิซึ่งอาจจะขัดขวางการทำงานของตัวอสุจิ

Anti-sperm Antibodies
ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาอาจมีผลกระทบต่อตัวอสุจิ ทำให้ลดโอกาสการตั้งครรภ์

Assisted Reproduction
เทคโนโลยีและวิธีการที่เกี่ยวข้องในการช่วยในการตั้งครรภ์

Azoospermia
ภาวะที่ผู้ชายไม่มีตัวอสุจิ หรือ เป็นหมัน

Biochemical Pregnancy
การตรวจหา ฮอร์โมน HCG เพื่อตรวจสอบการตั้งครรภ์ในกรณีที่การใช้เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงแล้วไม่พบการตั้งครรภ์

Blastocyst
คำที่อธิบายขั้นตอนในการเจริญเติบโตของตัวอ่อนที่ตัวอ่อนถึงห้าหรือหกวันนับจากการปฏิสนธิ

Catheter
หลอดสำหรับการถ่ายโอนไข่ อสุจิหรือตัวอ่อนเข้าไปในมดลูกของผู้หญิง

Cervix
ส่วนล่างของมดลูกที่เชื่อมต่อกับช่องคลอด

Cleavage Stage Embryo
เป็นวันที่ 2 หรือ 3 ของตัวอ่อนที่เกิดการปฏิสนธิ ตัวอ่อนอาจถูกถ่ายโอนในขั้นตอนการพัฒนานี้

Clinical Pregnancy
การพบการตั้งครรภ์โดยการใช้เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง

Clinical Pregnancy – Viable
การพบการเต้นของหัวใจของทางรกโดยการใช้เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง

Controlled Ovarian Hyperstimulation (COH)
การใช้ยากระตุ้นการตกไข่

Cryopreservation
กระบวนการในการแช่แข็งไข่ ตัวอ่อน หรืออสุจิ

Donor Egg (Oocyte)
การใช้ไข่จากผู้บริจาคเพื่อการรักษา

Donor Sperm
อสุจิที่ได้มากจากผู้ชายที่ไม่ได้เป็นคู่สมรสเพื่อใช้ในการรักษา

Down Regulation
Stopping response between the pituitary gland (part of the brain) to the ovary which enables COH to take place

Ectopic Pregnancy
ภาวะการตั้งครรภ์นอกมดลูก

Ejaculate
การหลั่งน้ำอสุจิ

Embryo Cryopreservation
การแช่แข็งไข่

Embryology
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของการพัฒนาตัวอ่อนจากการปฏิสนธิของไข่กับทารกในครรภ์ที่พัฒนาเต็มที่

Embryo Transfer (ET)
การย้ายตัวอ่อนสู่มดลูก

Endometriosis
ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด การแท้งบุตร ตั้งครรภ์นอกมดลูก รกเกาะต่ำ ตกเลือดหลังคลอด คลอดก่อนกำหนด

Endometrium
ภาวะที่เยื่อบุโพรงมดลูกหนาผิดปกติ

Epididymis
ท่อพิเศษที่อยู่ด้านหลังของอัณฑะเพื่อเก็บสเปิร์มที่โตเต็มที่

Fallopian Tubes
หลอดที่นำไข่จากรังไข่เข้าไปในมดลูก (ในปกติการปฏิสนธิเกิดขึ้นที่ปลายด้านนอกของหลอด)

Fertilisation
การปฏิสนธิ

Fertility
ความอุดมสมบูรณ์ แข็งแรงคือความสามารถของคนหรือสัตว์ในการผลิตทายาทที่มีสุขภาพดี

Fertility Preservation
กระบวนการของเก็บรักษา ไข่ ตัวอสุจิหรือเนื้อเยื่อการสืบพันธุ์เพื่อให้บุคคลสามารถใช้เพื่อการมีบุตรในอนาคต

Fresh Embryo Transfer
ขั้นตอนที่ไข่จะเก็บระหว่างการตกไข่และปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะใส่เข้าไปในวงจรการมีประจำเดือนเดียวกันและเป็นส่วนหนึ่งของวงจร IVFหรือ ICSI

Frozen Embryo Transfer (FET)
ตัวอ่อนซึ่งได้รับการแช่แข็งและละลายแล้วนำมาใส่ในมดลูกโดยใช้สายสวน

Fibroids
ภาวะเนื้องอกในมดลูก

Foetus
พัฒนาการของมนุษย์หลังการเป็นตัวอ่อนตั้งแต่สัปดาห์ที่เก้าของการตั้งครรภ์จนถึงตอนคลอด

Follicle
เซลล์ที่อยู่รอบไข่ที่พัฒนาแล้วในรังไข่

Follicle Stimulating Hormone (FSH)
ฮอร์โมนที่มีหน้าที่ในการกระตุ้นไข่ให้สุก

Follicular Phase
รอบเดือนปกติซึ่งมี 28 วันจะมีการตกไข่ในวันที่ 14 ของรอบเดือนโดยช่วงครึ่งแรกของรอบเดือน(วันแรกที่มีประจำเดือนมาจนถึงวันก่อนที่จะมีการตกไข่) เรียกว่าระยะฟอลลิคิวลาร์

Gamete
เซลล์สืบพันธุ์เพศชายหรือเพศหญิง เรียกว่าตัวอสุจิหรือไข่

Gonad
คำว่า gonads หมายถึงรังไข่ในเพศหญิงและหรืออัณฑะในเพศชาย

Gonadotrophin
ฮอร์โมนที่มีหน้าทีควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์

Hormone
สารเคมีที่ผลิตโดยต่อมไร้ท่อในร่างกายที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดและมีการเคลื่อนไหวทั่วร่างกาย 

Hormone Assay
การวัดระดับฮอร์โมนที่อยู่ในเลือด

HSG
ขั้นตอนการตรวจทางรังสีวิทยาที่มีการฉีดยายับยั้งรังสีทึบแสงเข้าไปในมดลูกแล้วจึงนำเอ็กซ์เรย์มาตรวจดูว่ามีการเปิดหรือไม่

Hysteroscopy
ขั้นตอนการตรวจโดยทำภายใต้การดมยาสลบโดยการตรวจสอบด้านในของมดลูกและหาความผิดปกติใด ๆ ที่สามารถรักษาได้โดยปกติจะทำในเวลาเดียวกับการส่องกล้อง

Implantation
การฝังตัวของตัวอ่อนในเยื่อบุโพรงมดลูก

Infertility
การไร้ความสามารถที่จะตั้งครรภ์หรือคลอดทารก ในระยะเวลาสิบสองเดือนของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันตามปกติ หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการเจริญพันธุ์ของเพศชายหรือเพศหญิงที่ขัดขวางหรือป้องกันการตั้งครรภ์

Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)
Tคำนี้หมายถึงการฉีดตัวอสุจิโดยตรงเข้าไปใน cytoplasm ของไข่

Intrauterine Insemination (IUI)
การฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูก โดยวิธีนี้จะมีการเตรียมน้ำอสุจิและทำความสะอาดโดยคัดเอาเฉพาะตัวอสุจิที่ยังมีชีวิตและเคลื่อนที่ได้ดีก่อนที่จะนำไปฉีด

In Vitro Fertilisation (IVF)
การปฏิสนธิในหลอดทดลอง (IVF) วิธีการผสมเทียมเป็นวิธีการที่ใช้ไข่จากเพศหญิงและตัวอสุจิจากเพศชายเพื่อนำไปผสมในห้องปฏิบัติการ

Karyomapping
เทคนิคที่ช่วยให้คู่สมรส รู้ว่ามีการเป็นพาหะหรือความผิดปก เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผ่านความผิดปกติที่ไปยังทายาทของพวกเขา

Laparoscopy
ขั้นตอนที่ใช้ในการตรวจสอบและดำเนินการด้านภายในของช่องท้องและ/หรือโพรงกระดูกเชิงกราน

Luteal Phase
ช่วงระยะเวลาหลังการตกไข่

Luteinising Hormone (LH)
ฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากส่วนหน้าของต่อมใต้สมอง หน้าที่หลักของมันคือการทำให้สุกและเกิดการตกไข่(LH surge – เป็นตัวกระตุ้นการตกไข่)

Male Factor
ภาวะที่อสุจิของเพศชายต่ำกว่าปกติ

Microinjection
การฉีดอสุจิตรงเข้าไปในไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ (เทคนิคนี้เรียกอีกอย่างว่า ICSI ซึ่งหมายถึง intrastoplasmic Sperm Injection ซึ่งคำว่า “cytoplasm” หมายถึงสารของไข่)

Next Generation Sequencing (NGS)
เทคนิค NGS สามารถเรียงลำดับลำดับดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบจำนวนและโครงสร้างของโครโมโซม

Oestrogen
ฮอร์โมนที่ผลิตโดยรังไข่ในโดยจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นก่อนที่จะมีการตกไข่

Oligospermia
จำนวนอสุจิในน้ำอสุจิที่ต่ำผิดปกติ

Oocyte
เซลล์ไข่ที่ผลิตในรังไข่หรือที่เรียกว่า ovum, egg หรือ gamete

Ovary
รังไข่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง โดยปกติผู้หญิงจะมีรังไข่สองตัวแต่ละตัวมีหน้าที่หลักสองอย่างคือการผลิตไข่หรือ (ฮอร์โมนภายนอก) และฮอร์โมนที่เป็นความลับหรือ (หน้าที่ต่อมไร้ท่อ)

Ovulation
การปล่อยไข่ที่สุกแล้วออกจากรังไข่

Ovulatory Dysfunction
คำที่อธิบายถึงความผิดปกติของรอบประจำเดือนและการตกไข่

Ovulation Induction (OI)
การใช้ยาเพื่อกระตุ้นการตกไข่ในสตรีที่ไม่มีการตกไข่

Phlebotomy
กระบวนการถ่ายเจาะเลือดผ่านหลอดเลือดดำ เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจเลือด

Pituitary
ต่อมตั้งอยู่ที่ภายในของสมองมนุษย์ที่หลั่งฮอร์โมนที่สำคัญจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ตามปกติ

Pre Implantation Genetic Diagnosis (PGD)
เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ในการทดสอบตัวอ่อนสำหรับสภาพพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงหรือความผิดปกติของโครโมโซม

Pre Implantation Genetic Screening (PGS)
เทคนิคที่ตรวจจับโครโมโซมทั้งหมดของตัวอ่อน

Progesterone
โปรเจสเตอโรนคือ ฮอร์โมนที่ผลิตจากคอร์ปัสลูเทียม โปรเจสเตอโรนมีความสำคัญต่อการตั้งครรภ์ เนื่องจากทำให้มดลูกมีความพร้อมที่จะรับการฝังตัวและคงสภาพของไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว เมื่อผู้หญิงมีการตั้งครรภ์ ฮอร์โมนนี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตัวอ่อน

Semen Analysis
การประเมินคุณสมบัติบางอย่างของน้ำอสุจิของมนุษย์เพื่อหาปัญหาที่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์

Single Nucleotide Polymorphisms, (SNP’ s)
ชนิดของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่พบมากที่สุดในหมู่คน SNP แต่ละอันแสดงถึงความแตกต่างในโครงสร้างการสร้างดีเอ็นเอเพียงตัวเดียวเรียกว่า nucleotide

Testicle
อวัยวะเพศชายที่สร้างฮอร์โมนเพศชายและสเปิร์ม

Testicular Biopsy
การนำเนื้อเยื่ออัณฑะจากผู้ชายที่มีการผลิตตัวอสุจิที่แย่มาก เพื่อนำมาแยกอสุจิสำหรับ ICSI

Trans-vaginal Oocyte Retrieval (TVOR)
บางครั้งเรียกว่า TVOA คือ จำนวนของไข่ของผู้หญิงซึ่งต่อมาจะใช้ในขั้นตอนการเจริญพันธุ์ เช่นในภาวะโดยกระบวนการ IVF และ ICSI

Ultrasound
คลื่นเสียงที่ใช้ในการตรวจจับและวัดวัตถุและถูกใช้อย่างกว้างขวางในการถ่ายภาพทางการแพทย์ การตรวจอัลตราซาวด์เพื่อหาการตั้งครรภ์สามารถใช้เพื่อดูรังไข่มดลูกและโครงสร้างเกี่ยวกับกระดูกเชิงกรานได้อย่างละเอียด

Unexplained infertility
การวินิจฉัยภาวะเจริญพันธุ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการตรวจสอบทั้งหมดที่กำลังมองหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากได้เสร็จสิ้นแล้วและพบว่าเป็นเรื่องปกติ เป็นการวินิจฉัยที่พบในประมาณ 30-40% ของคู่ที่ได้รับผลกระทบ

Vaginal Ultrasound
เทคนิคที่ใช้ในการมองเห็นระบบสืบพันธุ์เพศหญิง อัลตราซาวด์นี้สามารถตรวจพบการปรากฏตัวของซีสต์และปัญหาอื่น ๆ รูขุมขนหรือการตั้งครรภ์ได้

Vitrification
การแช่เยื่อของตัวอ่อนเพื่อเก็บรักษาเพื่อใช้ในอนาคต

Zona Pellucida
เปลือกป้องกันด้านนอกของไข่