INSPIRE IVF

เกี่ยวกับเรา

Inspire IVF คลินิกเป็นศูนย์การรักษาผู้มีบุตรยากรูปแบบใหม่ครบวงจรที่เน้นความทันสมัยและมีมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสูง ตั้งอยู่ย่านสุขุมวิท ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีเทคโนโลยีในการช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์แบบครบวงจรสำหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและคู่สมรสที่ต้องการเข้ารับการรักษาเป้าหมายของเราคือการดูแลและรักษาทุกท่านอย่างซื่อสัตย์จริงใจพร้อมทั้งเดินเคียงข้างเพื่อนำความฝันของท่านไปสู่ความสำเร็จอย่างสุดความสามารถของพวกเรา

Inspire IVF คลินิกได้รับการออกแบบเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า มีมาตรการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการพวกเราใส่ใจทุกรายละเอียดในการรักษาและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกท่านรวมไปถึงการนัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองตั้งแต่ขั้นตอนการปรึกษาการให้คำแนะนำการตรวจคัดกรองโครโมโซมจากตัวอ่อน การตรวจคัดกรองพาหะนำโรค การเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์แช่แข็ง รวมถึงขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับการรักษาโดยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในด้านIVF พร้อมให้การปรึกษาตลอดการรักษาเนื่องจากเป้าหมายของเราคือเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับบริการทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจในระดับสูงสุดและได้รับข้อมูลทั้งหมดอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คลินิกของเรามีห้องปฏิบัติการ IVF และห้อง Genetic Testing ที่สร้างขึ้นโดยได้การรับรองมาตรฐานจาก International Clean Air Standard อีกทั้งอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการยังได้รับการยอมรับในระดับสากล ทางคลินิกได้ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการและมาตรการที่เข้มงวด มีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าทุกๆขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรา ผู้รับบริการจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายใน Inspire IVF คลินิกเรามีห้องทำหัตถการเก็บไข่ ห้องพักฟื้นผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ที่มีมาตรฐานความสะอาดเดียวกันกับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน มีการครอบคลุมในระบบ CleanRoom ซึ่งมีคุณภาพอากาศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

สำหรับห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของเรานั้นสามารถทำการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGT) เพื่อคัดเลือกตัวอ่อนที่ไม่เป็นโรคและมีโครโมโซมปกติก่อนทำการย้ายตัวอ่อนกลับสู่โพรงมดลูก เช่น การตรวจหาจำนวนโครโมโซมที่ผิดปกติได้โดยวิธีการการทำ PGT-A/SR ด้วยเทคนิค SNP array สำหรับการตรวจความผิดปกติของจำนวนและการเรียงตัวของโครโมโซม, การทำ PGT-A ด้วยเทคนิค NGS สำหรับตรวจความผิดปกติของจำนวนโครโมโซม และการทำ PGT-M ด้วยเทคนิค Karyomapping การตรวจหาความผิดปกติในระดับยีนสำหรับคู่สมรสที่มีประวัติเป็นโรคทางพันธุกรรม ซึ่งเทคโนโลยีการตรวจเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์และได้บุตรที่ปกติสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการลดอัตราการแท้งอันเนื่องมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกได้

การสร้างความประทับใจในการบริการลูกค้าของเราคือหัวใจสำคัญของ Inspire IVF คลินิกเพื่อสร้างแผนการรักษาเกี่ยวกับภาวะการเจริญพันธุ์ให้เหมาะสมกับแต่ละคู่สมรสที่ต้องการเข้ามารับบริการ

Inspire IVF คลินิกเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งและบริหารโดยคนไทย ได้รับใบอนุญาตจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยในฐานะศูนย์ช่วยผู้มีบุตรยากทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์