Congratulations 🎉🎊🍾🎈

ในฐานะ Local Representative GHA®️ ขอแสดงความยินดี และชื่นชมทีมงาน Inspire IVF ที่ได้รับการรับรอง โปรแกรมเฉพาะ Covid-19 สำหรับ Medical Travel อย่างเป็นทางการจาก Global Healthcare Accreditation

เป็น IVF แห่งที่สองในโลกที่ได้รับการรับรอง
ทั้งนี้ทั่วโลกมีสถานพยาบาลได้รับการรับรองโปรแกรม Covid-19 จาก GHA ไปแล้วทั้งสิ้น 12 แห่ง ได้แก่

1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 
2. Prince Sultan Cardiac Center, Al-Hassa ประเทศซาอุดีอาระเบีย 
3. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 
4. โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 
5. โรงพยาบาลพระรามเก้า 
6. บางกอกสไมล์เดนทัลคลินิก สุขุมวิท 5 
7. โรงพยาบาลเอกอุดร อินเตอร์เนชั่นแนล 

8. โรงพยาบาลพญาไท 1 
9. สถาบันสุขภาพผิวหนังและการแพทย์ชะลอวัย ดร.อรวรรณ สาขากรุงเทพมหานคร 
10. สถาบันสุขภาพผิวหนังและการแพทย์ชะลอวัย ดร.อรวรรณ สาขาภูเก็ต 
11. ศูนย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และพันธุกรรมไอเบบี้ 
12. คลินิกเพื่อการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัวอินสไปร์ ไอวีเอฟ 

โดย 11 ใน 12 แห่ง (90%) อยู่ในประเทศไทย
จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบบริหารจัดการคุณภาพบริการสุขภาพของไทยว่าเป็นหนึ่งในโลก