ขอร่วมแสดงความยินดี กับคุณแม่คนใหม่ คุณ ลลิตา เฮงกิตติคุณ โดยการทำ ICSI กับทางคลินิก Inspire IVF เพียงครั้งเดียว!!

อีกหนึ่งเรื่องราวของความประทับใจ
ของทางคลินิก Inspire IVF
ขอร่วมแสดงความยินดี 🎉 🎉 🎉
กับคุณแม่คนใหม่ คุณ ลลิตา เฮงกิตติคุณ
โดยการทำ ICSI กับทางคลินิก Inspire IVF
เพียงครั้งเดียว!!
ติดลูกแฝดชาย ชื่อ น้องพศิน(เสือ) และน้องพสิษฐ์(สิงห์) น้องทั้งสองร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี ขอให้น้องโตไวๆนะ 😍
Inspire IVF ให้เราเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ