ขั้นตอนดูแลตัวเองง่ายๆ หลังคลอด #กรณีคลอดเอง

ขั้นตอนดูแลตัวเองง่ายๆ หลังคลอด #กรณีคลอดเอง

คุณแม่หลังคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในช่วงระยะเวลาพักฟื้นราว 5-6 สัปดาห์นี้ คุณแม่และคนใกล้ตัวจึงควรเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเอง เพื่อให้ร่างกายค่อยๆ กลับคืนสู่สภาพปกติ พร้อมไปกับการปรับตัวเข้าสู่บทบาทความเป็นแม่อย่างเต็มตัว
  • การเคลื่อนไหวร่างกายหลังคลอด
  • การดูแลแผลฝีเย็บ
  • การให้นมลูก
  • การรับประทานอาหาร
  • การพักผ่อนร่างกายหลังคลอด
  • การบริหารร่างกายหลังคลอด
  • การดูแลผิวพรรณหลังคลอด
  • การดูแลผมหลังคลอด
  • การมีเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิดหลังคลอด
  • การตรวจร่างกายหลังคลอด

Inspire IVF ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มครอบครัวของคุณ