แนะนำ!! วิธีดูแลตัวเองหลังคลอด

แนะนำ!! วิธีดูแลตัวเองหลังคลอด #กรณีผ่าคลอด
คุณแม่หลังคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในช่วงระยะเวลาพักฟื้นราว 5-6 สัปดาห์นี้ คุณแม่และคนใกล้ตัวจึงควรเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเอง เพื่อให้ร่างกายค่อยๆ กลับคืนสู่สภาพปกติ พร้อมไปกับการปรับตัวเข้าสู่บทบาทความเป็นแม่อย่างเต็มตัว
– การเคลื่อนไหวร่างกายหลังผ่าตัด
– การดูแลแผลผ่าตัด
– การปรับท่านอน
– การทำความสะอาดร่างกาย
– การรับประทานอาหารในช่วงพักฟื้นหลังคลอด
– กิจกรรมหลังคลอด
– การบริหารร่างกายหลังคลอด

Inspire IVF ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มครอบครัวของคุณ