สิทธิเดช แสงนวล

นักวิทยาศาสตร์ ห้องปฎิบัติการพันธุศาสตร์

การเชื่อมช่องว่างระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์

ประสบการณ์การทำงาน

เดือน พ.ค. 2015 ถึง พ.ค. 2018

ปฏิบัติงานที่STORK A.R.T.(กรุงเทพฯ) ตำแหน่งงานนักเทคนิคปฏิบัติการพันธุศาสตร

เดือน มกราคม 2014 ถึง เดือนเมษายน 2015

โรงพยาบาลศิริราช (แผนกอณูเวชศาสตร์) ตำแหน่งงานผู้ช่วยวิจัย (อณูชีววิทยา)

ติดต่อ

การศึกษา

เกียรติยศ, การนำเสนอและเวิร์คช็อป (การประชุมเชิงปฏิบัติการ)

1.ได้รับรางวัลเหรียญทองสาขาจุลชีววิทยา (เป็นผู้ได้คะแนนสูงสุดในระดับปริญญาตรี) , ปี 2010

2. ได้รับรางวัลเหรียญทองสาขาจุลชีววิทยา (เป็นผู้ได้คะแนนสูงสุดในระดับปริญญาตรี) , ปี 2010

3. Sangnual S, Rungroj N, Nettuwakul C, Sawasdee N, Sritippayawan S, Chuaw Wattana D, Yenchitsomanus P. การวิเคราะห์เพื่อตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนSCN10A ในผู้ป่วยโรคนิ่วไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. การประชุมนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ICMPH2013), วันที่ 24-28 มิถุนายน ปี 2013, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ (ได้รับรางวัลที่ 3 ของการนำเสนอด้วยวาจาหรือปากเปล่า)

4. Sangnual S, Rungroj N, Nettuwakul C, Sawasdee N, Sritippayawan S, Chuaw Wattana D, Yenchitsomanus P. การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนSCN10A ในผู้ป่วยโรคนิ่วไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยวิธีHRM (High Resolution Melting).การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 18 ปี 2013 (NGC2013)“ พันธุศาสตร์สู่อาเซียน” , วันที่ 17-19 กรกฎาคม ปี 2013, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์, กรุงเทพฯ (ได้รับรางวัลยอดเยี่ยวโดยการนำเสนอด้วยวาจา)

5. เข้าร่วมงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเจริญพันธุ์และพันธุกรรม” ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล, กรุงเทพฯ (2015)จัดโดย illumina

6. เข้าร่วม“ การประชุมวิชาการด้านการเจริญพันธุ์และพันธุกรรม” จัดขึ้นที่โรงแรมเลอเมอริเดียน, กรุงเทพฯ (2016) จัดโดย illumine

7. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“ NGS และ SNP สำหรับการทดสอบ PGT” จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน (2017) จัดโดย บริษัท Unimed Biotech (เซี่ยงไฮ้) จำกัด

สื่อสิ่งพิมพ์

1.Sangnual S, Rungroj N, Nettuwakul C, Sawasdee N, Sritippayawan S, Chuaw Wattana D, Yenchitsomanus P. การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน SCN10A ในผู้ป่วยโรคนิ่วไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยวิธี HRM (High Resolution Melting). วารสารด้านพันธุศาสตร์ประเทศไทย. 2013; S (1): หน้า 87-90.

2. Nettuwakul C, Praditsap O, Sawasdee N, Rungroj N, Ruamyod K, Watanapa WB, Junking M, Sangnual S, Sritippayawan S, Cheunsuchon B, Chuaw Wattana D, Rojsatapong S, Chaowagul W, Dib-Hajj SD, Waxman SG, Yenchitsomanus PT. การกลายพันธุ์ที่สูญเสียการทำงานของการเข้ารหัสSCN10A หน่วยย่อยNaV1.8 αของช่องโซเดียมที่มีแรงดันไฟฟ้าในผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในไตของมนุษย์. รายงานทางวิทยาศาตร์. 2018 เดือน ก.ค. 11; 8 (1): หน้าที่ 10453.

3. Rungroj N, Nettuwakul C, Sawasdee N, Sangnual S, Deejai N, Misgar RA, Pasena A, Khositseth S, Kirdpon S, Sritippayawan S, Vasuvattakul S, Yenchitsomanus PT. ภาวะdRTAหรือภาวะที่เลือดเป็นกรดในท่อไตส่วนปลายที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของทริปโตเฟน – แอสปาเตตโดเมน 72 (WDR72). คลินิกทางพันธุกรรม. 2018 พ.ย. ; 94 (5): หน้าที่ 409-418.