ณัฏฐณิชา แก้วบรรจง

นักเทคนิคการแพทย์

ประสบการณ์การทำงาน

ทักษะ

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด, ไมโครซอฟท์เอกซ์เซล, ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์, อีเมลล์

ทักษะด้านภาษา : สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้เชี่ยวชาญ

ทักษะด้านอื่น ๆ : มีความรับผิดชอบ, มีใจรักงานบริการ, สามารถทำงานหนักได้,สามารถทำงานเป็นทีม,สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

การศึกษา

การเข้าร่วมการประชุม