นางสาวทัตติยา วัฒนวงศ์

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน

ประสบการณ์การทำงาน

ทักษะ

การเข้าร่วมการประชุม

  • 27-28 มิถุนายน 2022 เข้าร่วมงานประชุม ICSI New Horizons and Beyond
  • 16-18 พฤศจิกายน 2022 เข้าร่วมงานประชุม TSRM ครั้งที่ 26 

ติดต่อ

การศึกษา