หฤทัย แก้วกลางเมือง

นักวิทยาศาสตร์ ห้องปฎิบัติการพันธุศาสตร์

จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่จะเติมเต็มความฝันของคุณ

ประสบการณ์การทำงาน

เดือน มกราคม – เมษายน 2019 ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยโรคเบาหวานและโรคอ้วนศิริราช (SiCORE-DO)

เดือน ตุลาคม 2019–ปัจจุบันปฏิบัติงานที่ Inspire IVF คลินิก (กรุงเทพมหานคร) ตำแหน่งงานนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร

ติดต่อ

การศึกษา